ban tin Sharing Vietnam Tin tức

Quy trình chuyển bàn thờ gia tiên

LỄ VÀNG MÃ CÚNG THẦN LINH
 
1000 vàng đại đỏ
Bộ áo mũ ngựa Quan Thần Linh
5 Đinh tiền vàng
Ngũ vị hương để bao sái bát hương, đồ thờ
Lễ mặn và hương hoa trà quả rượu xôi thịt, bao thuốc gói chè
2 đĩa hoa quả 1 to 1 nhỏ
QUY TRÌNH
 
LÀM LỄ XIN CHUYỂN:
Bày đĩa hoa quả nhỏ lên ban thờ cũ
Thắp hương
Khấn xin chuyển
Hương vẫn đang cháy, hạ bát hương xuống. Đặt trên chỗ cao
Bao sái bát hương
Hạ dần những đồ thờ trên ban thờ xuống. Đặt trên bàn
Bao sái đồ thờ
CHUYỂN BÀN THỜ GIA TIÊN
Chuyển ban thờ đến vị trí mới
Bao sái ban thờ
Chuyển bát hương, đồ thờ lên bàn thờ ở vị trí mới
Bày đồ mặn, đĩa hoa quả to, vàng mã lên
Cúng Thần Linh an vị bát hương (đọc văn khấn)
CÁCH BÀY BÁT HƯƠNG VÀ THẮP HƯƠNG
Cách bày bát hương:Để bát hương cách tường 5cm, bát hương thần linh ở giữa, bát hương gia tiên bên tay trái (theo chiều từ trong tường nhìn ra), bát hương bà tổ cô ông mãnh bên tay phải. Các bát hương cách nhau 10cm đến 15cm.
Cách thắp hương: Bát hương thần linh thắp 3 nén hương, hai bát hương còn lại thắp 3 nén hương. Thắp theo thứ tự Thần Linh ở giữa, Gia tiên bên trái rồi Bà cô Ông mãnh bên phải.
 
 
AN VỊ BÁT HƯƠNG
 Đọc Chú Đại Bi sau 3 lần (có thời gian thì có thể đọc kinh Dược Sư cầu an)
 
CHÚ ĐẠI BI
 
“Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)
 
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.
 
Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.
 
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)”

Lượt xem: 422

Khi cần tư vấn hay yêu cầu thực hiện dịch vụ, quý khách có thể sử dụng form dưới đây để gửi thông tin cho chúng tôi.
Hotline:
Mr. Văn - 0937.60.1111
 
Share |
Bạn thấy nội dụng bài viết này có hữu ích không? click vào +1  
Google+> Google > Yahoo > Bing> Validate GEO-TAGs